EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO-wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 - SKORPION - Biuro Obsługi Turystycznej Wrocław - Alicja Wrona

SKORPION
Przejdź do treści

Menu główne:

KONTAKT
W związku z epidemią COVID-19 nasza Firma skorzystała ze wsparcia Funduszy Europejskich w celu dofinansowania poniższego Projektu:

"Wsparcie na utrzymanie działalności Biura Obsługi Turystycznej SKORPION Alicja Wrona we Wrocławiu"
w ramach
Osi Priorytetowej nr 1 "Przedsiębiorstwa i innowacje"
Działania nr 1.5 "Rozwój produktów i usług w MŚP"
Poddziałania nr 1.5.1 "Rozwój produktów i usług w MŚP - nabór horyzontalny"
Typ nr 1.5.D "Wsparcie dla MŚP dotknietych skutkami epidemii COVID-19"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Cel i planowany efekt Projektu:  utrzymanie działalności BOT SKORPION ALicja Wrona
Okres realizacji Projektu: 01.08.2020 - 31.10.2020

 
MediaAlt
Projekt i wykonanie-MediaAlt.
Wszelkie prawa zastrzeżone !
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego